Svenskspråkiga sidor om koppars egenskaper och tillämpningar.
Suomenkieliset sivut kuparin ominaisuuksista ja sovelluksista
Click here to learn more about copper's properties & applications.