SE
Aktuellt
Startsida > Aktuellt > Kopparhalter i Stockholms sediment

Kopparhalter i Stockholms sediment

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en studie om metaller i Stockholm stads centrum sediment. Studien omfattade deras ursprung, depositionshastigheter och biotillgänglighet.
Resultat bekräftar att kopparhalter i vatten och i sediment i både Mälaren och Saltsjön i Stockholms centrum är långt ifrån toxiska nivåer och kan således inte skada varken vattenlevande organismer eller sedimentorganismer.

Läs mer och ladda ner rapporten